Dayèpouyonn

Sé adan on bannzil kréyòl si tililèt Gwadloup Sam konprann li é kwuizin té ké fè yonn. Otila sé épi Légran Man an tan a jenn tisam i aprann tout asi manjé lokal, délis dézil.

Dèpi nèf lanné Sanmiyèl ka rété Lond, I vwayajé toubòlman asi lakat, pou travay a-y kon pou plézi, Otila i kontré tout jan a manjé é kilti. Tout sé vwayaj lasa  enki ba-y balan pou-y sa  fè  manjé.

Lè I komansé, i té ka fè manjé enki pou fè kyè a-y plézi. Sé lenbé a péyi a-y ki ba-y gou woufè manjé a manman-y é gran anman-y , sèlman i toujou mèt grenn sèl a-y. é piti a piti ,chak vwayaj  lésé mak a-y asi tout pla a tradisyon pou ba-y pwòp istil a kwuizin a-y , on migan’naj épi manjé karib “a Caribbean fusion”.

Pòté pa balan a fanmi é zanmi, i fin pa kouté kyè a-y pou fè sa nou konnèt kon Samkankook aprézan.

Rèv annou sé té touvé méyè liannaj-la pou senti richès a patrimwàn karibéyen, on fèstival gran gou ba péyi Samiyèl. Sé ba travay a manman-y kon ta grananman-y sam vlé montré toupatou é ba tout moun fòs a kyuizin karibéyèn.

Samkankook sé on kolèktif moun ka chawbonné pou ba zòt on bon manjé  yo fè pa pwòp men a yo pou menné rèstoran-la  dirèktèman a kaz a zòt, a la chopin bèlè.