Ti Moon

Rèpa lasa, sé tousa Sam té enmé manjé lè i té timoun

Vwayajé

Sam enmé vwayajé kon i enmé kyuiziné kifè lanmou lasa fè-y vwè plis ki 40 vil asi latè. chak koté i pasé i kontré épi on mèt a mannyòk é sèkrè a-y. Tala sé on omaj ba Sengapou , Renn é Wòm.

Kanpèch

I enki sonjé lè i té jen tisam adan bitasyon fanmi a-y é tou lenspirasyon a tout rèpa la i pou ba zòt. Sé planté ziyanm é fwiyapen, lévé bèf kon poul kifè lanmou a-y grandi.

Zouk

Zouk sé mizik bannzil kréyòl, sé group misic ‘’Kasav’’ ki ba-y balan an 1980 pou i vwayajé asi latè. chak  pla sé on référans a kilti zouk.

Madwas

Madwas : On twèl koton a kawo plen koulè , ka sèvi lenj a tradisyon Gwadloup. tout koulè ou ké touvé adan rèpa-la sé on omaj ba ròb madwas a sé grananman, mèt a mannyòk kyuizin kréyòl.

Souflè

Sam lévé an komin pòlwi owa on plaj yo ka kriyé  souflè. Prèmyé pò a sik gwadloup té an vil lasa. Toupannan sam té ka vwayaj japon pòlwui té komansé manké-y ,sé tout lenbé ki bay lidé mélé japon é pòlwi